Wręczenie promesy dla OSP Niebocko na zakup samochodu

promesa

W dniu 19 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa podkarpackiego.

Promesy otrzymało łącznie 41 jednostek OSP. Z powiatu brzozowskiego promesy otrzymały dwie jednostki, w tym Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku. Promesa została przekazana na ręce Wójt Gminy Dydnia Alicji Pocałuń oraz Naczelnika OSP Niebocko Krzysztofa Kopczyka.

Pozyskane środki pozwolą jednostce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja pochodzi ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/uroczyste-wreczenie-promes-dla-jednostek-osp-wojewodztwa-podkarpackiego-20220419?fbclid=IwAR1uEwUkioEEcOGhIpuRDdr0UaL0iqgg9a6bPwC8J4zpb7WqJZ7FwKyGz7M 

582