Wykaz nieruchomości do użyczenia – Dydnia

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 8 pomieszczeń na parterze o łącznej pow. 87,62 m2, 4 pomieszczenia wspólne o łącznej pow. 23,69 m2 i 8 pomieszczeń na poddaszu o łącznej pow. 148,67 m2 w budynku Domu Pracy Twórczej oraz 11 pomieszczeń wspólnych na parterze budynku Centrum Rehabilitacji w Dydni o łącznej pow. 37,59 m2, wraz z  prawem do korzystania z działki gruntowej nr 2189/3 o pow. 1,30 ha, (RIVa-0,11 ha; RIVb-0,06 ha; PsIV-0,53 ha; PsVI-0,40 ha; B 0,20 ha), obręb Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00047667/8, w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku (w tym plac zabaw).
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia Żłobka Gminnego w Dydni.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Żłobka Gminnego w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.11.2022 r. do 14.12.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

119