Wykaz nieruchomości do użyczenia – Końskie 164.1, 164/2

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Końskie, powiat brzozowski, województwo podkarpackie oddanej w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: działka zabudowana ewidencyjna nr 164/1 o pow. 0,0915 ha (użytek Bi) oraz działkę zabudowaną ewidencyjną nr 164/2 o pow. 0,0107 ha (użytek Bi) położonej w miejscowości Końskie, Gmina Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035941/6.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość została oddana w użyczenie na poprawę infrastruktury kulturalnej.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: przedłużenie obowiązującej umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat tj. do 31.08.2029 r.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oddana jest w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Końskie w Końskiem.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.11.2022 r. do 14.12.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

106