Wyprawka dla dydyńskiego malucha „Witaj Słoneczko” – przypominamy o realizacji gminnego programu


Narodziny dziecka jest to wielka radość dla lokalnej społeczności, która w ten sposób powiększa się i staje się pełniejsza. Dlatego też z inicjatywy wójt gminy Alicji Pocałuń od stycznia 2020 r. w gminie funkcjonuje gminny program: Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha „Witaj Słoneczko”. W ramach programu każdy nowonarodzony maluszek, którego rodzice od co najmniej 12 miesięcy mieszkają na terenie gminy Dydnia, otrzymuje powitalny prezent.
W 2020 r. wydano 37 zestawów powitalnych
W 2021 r. wydano 52 zestawy powitalne
W 2022 r. wydano 40 zestawów powitalnych
W 2023 r. wydano 47 zestawów powitalnych

Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha „Witaj Słoneczko” składa się z:

 • kokonu z wyjmowanym materacykiem oraz miękkim, podwyższonym obszyciem zapewniającym dziecku poczucie komfortu i bezpieczeństwa;
 • szumiącego misia „Szumisia”, czyli specjalnej maskotki generującej delikatne, uspokajające dźwięki;
 • mięciutkiego, pluszowego kocyka.
  Aby otrzymać wyprawkę, rodzic musi w terminie do 3 miesięcy od daty urodzenia się dziecka złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku oraz wymagane oświadczenia znajdują się w załącznikach.

WARUNKI PRZYZNANIA „WYPRAWKI DLA DYDYŃSKIEGO MALUCHA”:

 1. Wyprawka przysługuje jednorazowo na każde dziecko urodzone po 1 stycznia 2020r.
 2. Wniosek o przyznanie wyprawki należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka.
 3. Do wniosku o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” należy dołączyć odpowiednio:
  a. odpis aktu urodzenia dziecka;
  b. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się;
  c. dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Gminy Dydnia przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  d. oświadczenie o zamieszkiwaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy na terenie Gminy Dydnia;
  e. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz gminy Dydnia na dzień złożenia wniosku.
 4. Wyprawka nie przysługuje, jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 5. Wniosek o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni.

Do pobrania:

wniosek

klauzula – świadczenia rodzinne

oświadczenie o niezaleganiu z opłatami

oświadczenie o zamieszkiwaniu

246