Dane demograficzne za 2023 rok


Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba mieszkańców gminy Dydnia wyniosła 7664 osoby (pobyt stały i czasowy).
W 2023 r. urodziło się 70 dzieci, 29 chłopców i 41 dziewczynek.
W 2023 r. zmarło 70 osób, 43 mężczyzn i 27 kobiet.
Przyrost naturalny odnotowano w Dydni o 4 osoby, Niebocku o 7 osób, Obarzymie o 3 osoby i Wydrnej o 2 osoby.
58 osób z terenu gminy zmieniło stan cywilny na żonaty/zamężna i odnotowano 4 rozwody. Najliczniejszą miejscowością jest Niebocko liczące 1500 osób

Dane demograficzne

547