XV Piknik Rowerowy “Błękitną Wstęgą Sanu”22 czerwca na terenie parku wiejskiego w Temeszowie spotkali się miłośnicy turystyki rowerowej uczestniczący w XV Pikniku Rowerowym „Błękitną Wstęgą Sanu”. Tradycyjnie organizatorami tej rekreacyjnej imprezy byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie, Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie (MOSiR Brzozów), a także Urząd Gminy w Dydni. Impreza, podobnie jak w latach poprzednich miała na celu popularyzację turystyki rowerowej i zdrowego stylu życia, poznanie środowiska przyrodniczego, historii gminy Dydnia oraz walorów przyrodniczo–krajobrazowych Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego.

Na początku pikniku uczestników i gości powitał Leszek Gierlach – przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Brzozowie. Wśród przybyłych serdecznie powitano Bożenę Chorążak – wójt gminy Dydnia, dziękując jej za otrzymane wsparcie finansowe oraz nieodpłatne użyczenie terenu parkowego w Temeszowie. Z kolei wójt pogratulowała pomysłodawcy i organizatorom znakomitej imprezy, życząc startującym dobrej pogody oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników w rywalizacji sportowej.
Następnie pomysłodawca rajdu, a zarazem jeden ze współorganizatorów wszystkich dotychczasowych jego edycji – Henryk Dąbrowiecki przedstawił warunki uczestnictwa, przypomniał o zasadach bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych oraz potrzebie sprawowania szczególnej opieki nad nieletnimi uczestnikami rajdu. Kończąc wystąpienie słowa podziękowań skierował pod adresem Alicji Pocałuń – byłej wójt gminy Dydnia, która poprzez materialną, ale i organizacyjną pomoc mocno wspierała ideę pikniku, uświetniając go często swoją obecnością. W imieniu własnym oraz organizatorów życzył pani Alicji pogody ducha, spełnienia wszelkich marzeń i dobrego zdrowia.

W tegorocznej imprezie uczestnicy rajdu mieli do pokonania jedną z dwóch przygotowanych i oznakowanych przez Waldemara Buczka tras. Dłuższa z nich pod nazwą „Mega” liczyła 35 km i wiodła z Temeszowa poprzez Krzemienną, Jabłonicę Ruską, Wołódź, Żohatyń, Borownicę, Ulucz i Witryłów. Z kolei krótsza „Hobby” o długości około 16 km rozpoczynała się z miejsca startu, dalej biegła przez Krzemienną, Jabłonicę Ruską, Hroszówkę, Ulucz, Witryłów i z powrotem do miejsca zbiórki. W trakcie przejazdu drużyny rowerowe uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach: wiedzy o gminie Dydnia, znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz teście sprawnościowym.

Za ich przygotowanie, ale też przeprowadzenie całego rajdu odpowiadali: Leszek Gierlach, Henryk Dąbrowiecki, Bronisław Przyczynek, Bolesław Kostur, Henryk Kostka oraz Jakub Prugar.
Po prawie dwugodzinnym przejeździe wszystkie zespoły przyjechały na miejsce startu – mety do parku w Temeszowie, gdzie podliczono punkty uzyskane przez poszczególne teamy.
Ostatecznie klasyfikacja drużyn przedstawiała się następująco:
I miejsce zajęła ekipa „Rajdersów” z Dydni, która w składzie: Danuta Dąbrowiecka, Dawid Dąbrowiecki oraz Wojciech Dąbrowiecki zgromadziła 103 pkt.
II lokata z 95 pkt. przypadła ekipie „Kolka” z Obarzyma, a na trzecim uplasowały się drużyny „Kaseja Team” z Niebocka oraz „Rowerowy Duet” z Bliznego – obydwie po 92 pkt.
Warto zauważyć, że w tegorocznej imprezie wzięła udział rekordowa liczba aż 20 zespołów, co do tej pory nie było notowane.
Oprócz wymienionych teamów w rywalizacji wystąpiły: „MiMi Team”, „Waldek Team”, „Lubię Pierogi”, „Madagaskar”, „Bliźniaczki Team”, „Kapibary Rabarbary”, „Jaś Team”, „Zajączki Naładowane Prądem”, „Drużyna NERA”, „Szybkie Dętki”, „Szybcy i Wściekli”, „ACEITUNA”, „Kurczaki”, „Temeszowskie Wiewiórki”, „Milki Team” i „Żuczki Team”.

Ciekawostką wartą odnotowania był fakt, że w imprezie w drużynie „Temeszowskie Wiewiórki” wraz mężem i córką udział wzięła Joanna Ignasiak–Fąfara. Pani Joanna, która od kilku lat mieszka w Temeszowie, jest byłą zawodniczką odnoszącą znakomite wyniki w skali ogólnopolskiej. Do największych jej sukcesów należy m.in. wywalczony w 2007 roku tytuł Mistrzyni Polski seniorek w jeździe indywidualnej na czas.

Podczas podsumowania imprezy, na które przybył Jacek Adamski – starosta brzozowski wręczono dyplomy, puchary, okolicznościowe kubki oraz nagrody i upominki rzeczowe w postaci sprzętu rowerowego i sportowo–rekreacyjnego. Starosta podziękował organizatorom za duże zaangażowanie i świetne przeprowadzenie rajdu. Słowa podziękowań skierował również w stronę Koła Gospodyń Wiejskich w Temeszowie, które dla startujących przygotowało smaczny poczęstunek w postaci napojów, proziaków, słodyczy i kiełbasek z rożna. Dziękując wszystkim za przybycie i życząc bezpiecznego powrotu do domów, zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w przyszłym roku.
tekst: Henryk Dąbrowiecki

fot. Grzegorz Cipora

131