„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – dotacja dla GOK-u


Gminny Ośrodek Kultury w Dydni otrzymał dofinansowanie w kwocie 29 500 zł ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadania: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup komputerów, skanera oraz podłogi multiinteraktywnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Spośród 405 wniosków złożonych – poprawnych formalnie, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 95 wniosków, w tym wniosek GOK-u w Dydni. Projekt zostanie zrealizowany do 31 października 2024 r.

68