Święto Patronki Szkoły Podstawowej w Dydni


Patronką Szkoły Podstawowej w Dydni jest święta Królowa Jadwiga. Każdego roku w rocznicę jej kanonizacji, której w dniu 8 czerwca 1997r. na krakowskich Błoniach dokonał papież Jan Paweł II, obchodzimy uroczystość szkolną poświęconą tej wielkiej w historii naszego państwa postaci.
W tym roku społeczność naszej szkoły obchodziła Dzień Patronki 7 czerwca. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele parafialnym w Dydni, odprawionej przez ks. neoprezbitera Bartłomieja Ciporę (absolwenta SP i gimnazjum w Dydni). Homilię wygłosił ks. Jan Dąbal – proboszcz parafii w Dydni. Następnie nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi przeszli wraz z pocztem sztandarowym do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, na którą założyła się akademia przygotowana przez uczniów klas VI, VII i VII pod kierunkiem Moniki Kij i Jolanty Kłodowskiej. Inscenizacja przypomniała wydarzenia z życia królowej Jadwigi i pokazała dojrzałość jej osobowości. Następnie przed zebraną publicznością wystąpił chórek szkolny przygotowany przez Wojciecha Zajdla i wykonał przy akompaniamencie nauczyciela i kolegów pieśni, które powstały ku czci królowej Jadwigi.
Barwnym akcentem części artystycznej był występ szkolnego zespołu tanecznego, który zaprezentował polski taniec narodowy „Polonez”. Choreografię przygotowała Karina Markowska–Kuźniar.
Uroczystość zakończyły wystąpienia dyrektor szkoły Iwony Pocałuń oraz zaproszonych gości. Wójt gminy Dydnia Bożena Chorążak skierowała okolicznościowe gratulacje i podziękowania, a wizytator kuratorium oświaty w Rzeszowie Aldona Dydek swoje wystąpienie skoncentrowała na życiu i działalności królowej Jadwigi.
tekst: M. Rachwał, J. Kłodowska
fot. źródło SP w Dydni

78