Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Akademia

W dniu 25 czerwca 2021 r. w polskich szkołach zakończył się rok szkolny 2020/2021. Również uczniowie szkół Gminy Dydnia tego dnia odebrali swoje świadectwa i mogli rozpocząć długo wyczekiwane wakacje.

Był to rok szczególny, dla wszystkich bardzo trudny. Przez panującą sytuację epidemiczną cały system szkolnictwa musiał zostać przeorganizowany na pracę zdalną, co wiązało się z wieloma trudnościami zarówno dla uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Jednak mimo tego, dzięki wspólnemu zaangażowaniu i pracy, udało się ten trudny rok zakończyć pozytywnie. Uczniowie, wbrew trudnościom, dawali z siebie wszystko, cały czas brali udział w konkursach, olimpiadach, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, wraz z nauczycielami organizowali uroczystości on-line.

Wielu uczniów pracowało w tym roku wyjątkowo pilnie. Oprócz tego, że zdobyli bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie, to brali również udział w wielu konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. W tym roku po raz pierwszy uczniom tym została przyznana specjalna nagroda. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Dydnia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul wręczyli uczniom dydyńskich szkół Nagrodę Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W tym roku tę wyjątkową nagrodę zdobyli: Amelia Żak (Zespół Szkół w Niebocku), Weronika Kulon (Szkoła Podstawowa w Dydni), Natalia Kufel (Szkoła Podstawowa w Dydni), Milena Szul (Szkoła Podstawowa w Dydni), Anna Szajnowska (Szkoła Podstawowa w Jabłonce), Mateusz Zajdel (Szkoła Muzyczna w Dydni), Krzysztof Źrebiec (Szkoła Muzyczna w Dydni).

Podczas szkolnych uroczystości kończących rok szkolny Wójt Gminy Dydnia przekazała serdeczne podziękowania nauczycielom, uczniom i rodzicom, za wytężoną pracę, zaangażowanie, zrozumienie i wzajemne wsparcie, które było w tym trudnym roku tak ważne. Życzyła wszystkim również dużo zdrowia oraz bezpiecznych, spokojnych i radosnych wakacji.

886