Zakończenie roku szkolnego w SP w Jabłonce


Uroczystą mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem ks. proboszcza Bogdana Zajdla rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Jabłonce. W swojej homilii ks. proboszcz nawiązując do fragmentu Ewangelii: „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”, wskazał na wielkie dary i łaskę, którymi uczniowie są obdarowywani przez cały rok szkolny.  Otrzymują je od swoich nauczycieli, opiekunów i rodziców. Podczas mszy św. zachęcał do dziękowania za nie, otwartości serc i pomnażania swoich talentów. Na koniec mszy św. uczniowie kl. III zaśpiewali pieśń liturgiczną wraz z księdzem i katechetką Justyną Cyparską, zaś uczniowie klas ósmych otrzymali zaświadczenia o ukończeniu katechezy w szkole podstawowej.

Oficjalna akademia z okazji zakończenia roku szkolnego odbyła się na sali gimnastycznej. Rozpoczęło ją przekazanie opieki nad sztandarem szkoły przez uczniów klasy ósmej klasom siódmym i odśpiewanie hymnu Polski. Następnie klasa ósma, wzruszającym programem artystycznym pożegnała się ze szkołą. Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i pożegnali się z młodszymi kolegami, Kilkoro wśród nich, w przeddzień zakończenia roku otrzymało certyfikat  Najlepszy z Najlepszych – Młodego Europejczyka i nagrodę wójta za najlepsze wyniki w nauce. Obecna podczas uroczystości wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń jeszcze raz pogratulowała na forum szkoły wyróżnionym, życzyła rozwijania swoich pasji i wyraziła uznanie dla tak dużych osiągnięć. Wszystkim życzyła wspaniałych wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły. Na zakończenie uczniowie już w swoich salach odebrali świadectwa i nagrody i radośnie opuścili mury szkoły, planując już letni wypoczynek.

113