Zakup pił spalinowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dydnia

pge

Informacja o finansowaniu:

Darowizna otrzymana od Fundacji PGE

Rodzaj dotacji:

Darowizna

Nazwa zadania:

„Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i usuwania zagrożeń spowodowanych awariami związanym z zerwanymi liniami energetycznymi przebiegającymi w zadrzewieniach i kompleksach leśnych

Gmina Dydnia otrzymała od Fundacji PGE darowiznę, która zgodnie z umową zostanie przeznaczona na zakup 11 pił spalinowych dla jednostek OSP tj.: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Dydnia, Krzywe, Witryłów, Temeszów, Krzemienna, Obarzym i Niewistka.

225