Zamkniecie drogi powiatowej nr 2039R Izdebki -Obarzym

Uwaga

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2039R Izdebki – Obarzym w km 2+500 – 4+900 w miejscowości Obarzym w dniach 20.09.2022r. -24.09.2022  w godz. od 8.00 do 19.00 w związku z wykonaniem stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów

345