Zaproszenie do złożenia oferty

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydrnej udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni (https://dydnia.bip.gov.pl/zamowienia-o-wartosci-ponizej-130-tys-zl/685646_zaproszenie-do-zlozenia-oferty.html) zapytanie ofertowe w zakresie realizacji zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wydrna”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
290