Zaproszenie do złożenia oferty

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na prośbę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Końskie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni ( https://dydnia.bip.gov.pl/zamowienia-o-wartosci-ponizej-130-tys-zl/671255_zaproszenie-do-zlozenia-oferty.html ) zapytanie ofertowe w zakresie realizacji zadania pn.: “Modernizacja zagospodarowania terenu przy Wiejskim Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia”

Loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

248