Przekazanie sprzętu OSP w Dydni i Wydrnej


17 stycznia br. przed Urzędem Gminy w Dydni odbyło się oficjalne przekazanie nowo zakupionego  sprzętu ratowniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dydni oraz używanego, jednostce OSP w Wydrnej. Przekazania sprzętu na ręce druhów dokonała wójt gminy Alicja Pocałuń oraz kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich Stanisław Pytlowany.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z powiatu brzozowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu środków z budżetu gminy Dydnia zakupiono: zestaw ratownictwa technicznego, quad, przyczepę do transportu poszkodowanych, przyczepę do transportu sprzętu, pług szybkiego montażu.

Całkowita wartość przekazanego sprzętu dla OSP Dydnia wynosi 163 963  zł. 

Zakup zestawu ratownictwa technicznego o wartości 82 900 zł był w 100% finansowany ze środków powiatu brzozowskiego.

Całkowity koszt quada opiewa na kwotę 54 500 zł. Dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosło 30 000 zł (55%), wkład ze środków z budżetu gminy Dydnia wyniósł 24 500 zł (45%).

Przyczepę do transportu poszkodowanych, przyczepę typ S21 do transportu sprzętu oraz pług szybkiego montażu zakupiono ze środków z budżetu gminy Dydnia za kwotę 26 563 zł.

Wartość przekazanej przez OSP w Dydni używanej motopompy typu Tohatsu V66CS dla OSP Wydrna wynosi 23 995 zł.

Podczas przekazania sprzętu wójt Alicja Pocałuń podkreśliła, że zakup sprzętu był możliwy dzięki przychylności zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, starosty brzozowskiego oraz decyzji Rady Gminy Dydnia. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w zakup sprzętu, strażakom za gotowość niesienia pomocy potrzebującym i życzyła, by okazji do jego wykorzystania było jak najmniej.     

Przekazany sprzęt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dydnia, powiatu brzozowskiego, gości i osób przejezdnych.  Zwiększy jakość realizowanych przez OSP zadań i przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostek z Dydni i Wydrnej.

277