Wizyta kolędników ŚDS w Urzędzie Gminy


Dziś, tj. 18 stycznia do Urzędu Gminy w Dydni zawitali kolędnicy, którzy u progu nowego roku przyszli ogłosić radosną nowinę o narodzeniu Syna Bożego i złożyć życzenia noworoczne. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń podziękowała podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem i opiekunom za tę miłą i radosną wizytę, złożyła życzenia oraz wręczyła drobne upominki.

293