Zaproszenie na szkolenie dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Czyste powietrze

Wójt Gminy Dydnia zaprasza mieszkańców na szkolenie dotyczące Programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się we wtorek 14.09.2021 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Dydnia (na dużej sali).

Uczestnicy  szkolenia  otrzymają  niezbędne  informacje  o  programie  „Czyste  powietrze”,

w tym o warunkach udzielania dofinansowania przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej,  o  uldze  termomodernizacyjnej  jak  również o  korzyściach  wynikających

ze współpracy z Doradcą ds. termomodernizacji.

Z  uwagi  na  obecną  sytuację  epidemiczną  i  istniejące obostrzenia  prawne, informujemy,

że liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym prosimy zainteresowanych, którzy chcieliby osobiście uczestniczyć w szkoleniu o wcześniejsze zgłoszenie pod nr tel.13 430 81 46.

314