Życzenia z okazji Dnia Sołtysa


Szanowni Państwo Sołtysi!

Doceniając Wasz codzienny trud, zaangażowanie w sprawy mieszkańców i gotowość niesienia pomocy, składamy Wam serdeczne podziękowania. To Wy jesteście liderami społeczności, którą reprezentujecie. Wyrażacie potrzeby mieszkańców, ich problemy i szukacie rozwiązań. Społecznikowskie zacięcie pozwala Wam być blisko ludzkich spraw, jednoczyć społeczność i tworzyć miejsce przyjazne, takie dobrosąsiedzkie. Bez wsparcia, aktywności i inwencji sołtysów nie udałoby się realizować tylu przedsięwzięć oraz inwestycji. Przyjmijcie zatem życzenia zdrowia, pogody ducha, uznania oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i satysfakcji z wypełniania codziennych obowiązków.

Alicja Pocałuń
Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma
Sekretarz Gminy Dydnia

229