Życzenia z okazji Dnia Sołtysa


Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom, Sołtyskom oraz Radom Sołeckim z terenu Gminy Dydnia składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za trud, zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy Państwu zdrowia, wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej służby, a także wszelkiej pomyślności tak w życiu osobistym jak i zawodowym. 

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń
Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma

94