Życzenia z okazji Święta Policji


Z okazji Święta Policji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji: dużo siły, wytrwałości i determinacji w dalszym pełnieniu służby, a także wielu sukcesów zawodowych. Wykonujecie Państwo bardzo odpowiedzialną pracę, niosąc pomoc ludziom, często ryzykujecie własnym bezpieczeństwem. Jest to poświęcenie godne uznania i szacunku. Państwa profesjonalizm, skuteczność i odwaga przyczyniają się do wzrostu społecznego zaufania wobec zawodu policjanta. Niech zatem ta służba będzie źródłem satysfakcji a także spełnienia.

Wszelkiej pomyślności życzą:

Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma – Sekretarz Gminy Dydnia

125