Informacja dotycząca realizacji kluczowej inwestycji pn. Gazociąg DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów – Strachocina

informacja

” Informujemy,  że Gmina Dydnia  jest w posiadaniu wykazu działek, przez które przebiega projektowany gazociąg na obszarze naszej gminy, wraz z mapami obrazującymi planowany przebieg inwestycji. Mając na uwadze zakres i skalę inwestycji, gmina poinformowała firmę projektową ANTEA POLSKA S.A. o  konieczności zorganizowania spotkania  z mieszkańcami odnośnie projektowanego zamierzenia i udzielenia w trakcie spotkać uzyskania szczegółowych informacji na temat projektowanej trasy, procesu budowy i procedur odszkodowawczych. O odpowiedzi projektantów w sprawie spotkania oraz o jego ewentualnym terminie będziemy informować na bieżąco.”

266