Głównej zawartości

informacja

Posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Dydnia powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, związane z przeliczeniem kart do głosowania i odbiorem materiałów wyborczych odbędą się w dniu 25 czerwca 2020r. w Urzędzie Gminy w Dydni (sala narad) wg ustalonego wcześniej harmonogramu, tj. o godz.: 12.00 (Grabówka, Jabłonka, Witryłów, Krzemienna), 13.30 (Temeszów, Niewistka, Obarzym, Wydrna) i 15.00 (Dydnia, Niebocko, Krzywe, Końskie).

0
0
0
s2sdefault

Informujemy, że droga powiatowa w miejscowości Ulucz jest obecnie NIEPRZEJEZDNA.
Na odcinku drogi w centralnej części Ulucza strażacy z OSP Witryłów usuwają obecnie namulisko powstałe w wyniku intensywnych opadów deszczu, natomiast na dalszym odcinku drogi w kierunku miejscowości Dobra wylała rzeka San, w związku z tym przejazd jest zablokowany.

0
0
0
s2sdefault

szkoła

Gmina Dydnia jest obecnie w trakcie realizacji drugiej tury projektu pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
W drugiej transzy udało się nam pozyskać środki w wysokości 94 999 złotych na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania. Pozyskane środki pozwolą na zakup 30 laptopów, które trafią do uczniów z terenu Gminy Dydnia. Dofinansowanie to stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli w całości pokrywa koszt zakupu sprzętu.

0
0
0
s2sdefault

san

Ubiegłej nocy ulewne deszcze spowodowały lokalne podtopienia w Gminie Dydnia. Nieprzejezdne były odcinki drogi wojewódzkiej nr 835 w Krzemiennej i Niewistce, a także droga powiatowa w Obarzymie (obecnie drogi te są już przejezdne).
W Urzędzie Gminy w Dydni, zgodnie z zarządzeniem Wójta, od godziny 4:00 dyżuruje całodobowe pogotowie przeciwpowodziowe, które koordynuje prace związane z usuwaniem skutków ulewnych deszczy. Przyjmowane są zgłoszenia powstałych szkód i podejmowane odpowiednie działania. Przy zabezpieczaniu zagrożonych powodzią miejsc od wczesnych godzin porannych pracują jednostki OSP Gminy Dydnia oraz jednostka KP PSP w Brzozowie. Stan wody w rzece San pozostaje bardzo wysoki, natomiast meteorolodzy przewidują, że w najbliższych dniach nadal możemy spodziewać się opadów deszczu. W związku z tym, wszystkie osoby przebywające obecnie w domkach letniskowych i na campingach proszone są o niezwłoczne ewakuowanie się z zagrożonych powodzią terenów

0
0
0
s2sdefault