Głównej zawartości

W Wydrnej trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 2038R Dydnia – Wydrna. Gmina Dydnia udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Brzozwoskiemu na realizację zadania w wysokości 47 420,00 zł. W ramach wykonywanych prac na odcinku 990 m zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m. Dodatkowo zostanie ułożony chodnik długości 450 m i szerokości 1,5 m. oraz pobocze z tłucznia szerokości 0,75 m. Planowany termin zakończenia prac to 29.11.2019 r.

0
0
0
s2smodern

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położonej w miejscowości Wydrna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

0
0
0
s2smodern

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz 2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

0
0
0
s2smodern

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Temeszów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

0
0
0
s2smodern