Głównej zawartości

16 lipca w Jabłonce odbyła się promocja folderu „Jabłonka wieś z historią w tle” wydanego dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz współpracy z Gminą Dydnia. Działająca w Jabłonce Grupa Nieformalna „Aktywna Jabłonka” złożyła wniosek, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 1500 zł z przeznaczeniem na wydanie folderu prezentującego walory społeczne, kulturowe i przyrodnicze wsi Jabłonka.

0
0
0
s2sdefault

W dniu 20 lipca Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski otrzymał od Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart promesę na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Jabłonka – Niebocko. Wysokość dotacji wynosić będzie 250.000 zł. Finansowana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

0
0
0
s2sdefault

Na wniosek Wójta Gminy Dydnia z dnia 4 lipca 2017 r. Rada Gminy Dydnia na sesji  w dniu 11 lipca 2017 r. działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) Uchwałą Nr XXXIII/239/2017 nadała Danucie Przystasz, urodzonej w Niewistce, Damie Orderu Virtuti Militari, współtwórczyni i aktywnej działaczce Rodziny Katyńskiej w Warszawie, majorowi Wojska Polskiego tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dydnia.

0
0
0
s2sdefault

turniej wsi

0
0
0
s2sdefault