Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

    Habemus Papam! Te słowa usłyszane 40 lat temu – 16 października 1978 roku, mają dla wszystkich Polaków ogromne znaczenie.  
    Tego dnia na placu Św. Piotra zniecierpliwieni wierni oczekiwali znaku. Jest! Biały dym! Mamy papieża! Z ust do ust lotem błyskawicy wiadomość obiegła cały świat. Mamy papieża! Słowiańskiego papieża! – przypomniała zebranym na sali gimnastycznej Dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II w Jabłonce – Zuzanna Dmitrzak, a krótki film przypominający to szczególne wydarzenie wywołał wśród uczestników wzruszenie i łzy radości.

Gmina Dydnia od wielu lat pomaga i dofinansowuje remont zabytków na terenie Gminy, przykładem są udzielone dotacje z budżetu Gminy Dydnia na remont niżej wymienionych świątyń:

1.    Kościół w Dydni  -dotacja     rok 2010                          125.000,0zł
                                               rok 2011                           65.000,0zł
                                               rok 2013                           25.000,0zł    
                                               rok 2014                           50.000,0zł
                                               rok 2015                         100.000,0zł
                                               rok 2016                           50.000,0zł
                                              rok 2017                          100.000,0zł          
                                              rok 2018                            70.000,0zł
                                Razem                                            585.000,0zł

Zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem. Koszt 178067,08 zł. dofinansowanie 127000,0zł z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałą kwotę zabezpieczono w budżecie Gminy Dydnia.

W Niewistce i Obarzymie w dniu 12 października br. oddano do użytku kolejne odcinki oświetlenia drogowego, zaś w Krzemiennej wykonano prace przy rozbudowie zalicznikowej instalacji elektrycznej Remizy OSP w Krzemiennej o lampy oświetlenia zewnętrznego.