Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Już po raz siedemnasty społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce obchodziła Dzień Patrona.
16 października br. obchody rozpoczęły się od uroczystego przemarszu do kościoła, gdzie została odprawiona Msza Święta. Po powrocie do Szkoły przedstawiciele władz lokalnych i Rady Pedagogicznej złożyli kwiaty u stóp pomnika Jana Pawła II.
„Nadzieja w nas,
 czasem ma swój mały ląd,
 Nadzieja w nas, w tej nadziei
 jest nasz dom,
 Chociaż w życiu trudne chwile,
 chociaż ciężko jest,
 Próbujemy znaleźć prawdę,
 w prawdzie życia sens”.

14 października br./sobota/ w Dydni /Dydnia Wola/ w godz. od 1300 do 1630 odbyły się   „Ćwiczenia Taktyczne jednostek OSP z terenu gminy Dydnia”.
Celem ćwiczenia było:
- szybkie i precyzyjne wypracowanie  oraz przedstawienie wniosków do działania  przez zespół zarządzania kryzysowego dla Wójta Gminy,
- doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, dowódców drużyn umiejętnego dowodzenia, kierowania w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej w rejonie zagrożenia,
- pokazanie uczestnikom ćwiczenia umiejętności praktycznych sił ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowania całością ćwiczenia przez funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. 

Mamy wyremontowany bardzo ważny odcinek drogi wojewódzkiej Jabłonka – Dydnia, o długości 1.300 metrów.
Ponadto jeszcze w tym roku gruntownie zmodernizowane zostaną odcinki drogi wojewódzkiej w Niebocku (centrum wsi) i Dydnia (koło GS).

Kontynuując działania SzPZ w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie promocji zdrowia  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce rozpoczyna działania mające na celu kształcenie umiejętności racjonalnego i zdrowego odżywiania. Opracowaliśmy program „Zdrowie na talerzu”, który powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw i nawyków prozdrowotnych.