Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

życzenia 

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu Gminy Dydnia
wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie
i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.
Życzymy dużo zdrowia, pozytywnego nastroju,
optymizmu, pogody ducha, radości,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
satysfakcji z wykonywanej funkcji
oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

                   Piotr Szul

Wójt Gminy Dydnia

   Jerzy F. Adamski

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Dydnia zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.