Głównej zawartości

Witamy w Gminie Dydnia

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia/stawy w Krzemiennej

Na zdjęciu pejzaż Gminy Dydnia / stawy w Krzemiennej

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Honorowy Obywatel Gminy Dydnia

Gmina Fair Play

Gmina Dydnia zdobywcą certyfikatu Gmina Fair Play 2012

Gmina Dydnia gminą Fair Play 2012

Przewodnik

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?

Dotyczy: stawek podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na 2018r., oraz druków deklaracji podatkowych dla tych podatków.

W dniu 06.01.18r. w 1 rocznicę śmierci ks. Adama Drewniaka poświęcone zostały tablice pamiątkowe upamiętniające proboszczów parafii Dydnia. Fotorelacja T.A.

Zarządzenie Nr 561/2017
Wójta Gminy Dydnia
z dnia  29.12. 2017 r


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok;  zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Zawiadamiam, że w dniu 5 stycznia 2018r. tj. piątek o godz. 11.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.