1 marca – Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”


Od 2011 r. 1 marca uchwałą sejmu RP obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Byli to żołnierze walczący o wolną Polskę z reżimem komunistycznym. Warto przypomnieć zatem, że była to najliczniejsza w Europie formacja stanowiąca konspirację zbrojną. Choć swoim zasięgiem obejmowali cały kraj, to ich działalność szczególnie zaznaczyła się na kresach wschodnich, także i w naszym regionie. W walkach podziemia z władzą zginęło ok. 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie fikcyjnych wyroków sądów lub zmarło w więzieniach. To właśnie 1 marca 1951 r. dokonano mordu na przywódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zginęli oni w więzieniu przy ul. Rakowieckiej od strzału w tył głowy. Wśród zamordowanych był również Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, przetrzymywany w mokotowskim więzieniu. Najcenniejszą zachowaną pamiątką po nim są grypsy więzienne adresowane do rodziny w ostatnich miesiącach życia – Ten ból składam u stóp Boga i Polski (…). Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę i wielkie szczęście rodzinne. Podpułkownik Łukasz Ciepliński działał na terenie Rzeszowszczyzny, po tym jak zbiegł z więzienia w Sanoku w 1940 r. Ustanowienie tego święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy walczących w konspiracji, ich niezłomnej postawy i poświęcenia. W ciszy i zadumie zapalmy dziś światło pamięci bohaterom.

177