Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.  Jest on realizowany od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.
Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

Ważne terminy: 
21.04.2023 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie do PT KRUS w Brzozowie, ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów
30.06.2023 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
10-28 lipca 2023 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Do pobrania:

Regulamin BGR

 Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Materiał nadesłany: PT KRUS w Brzozowie

125