Poranek wielkanocny w SP w Dydni


27 marca w Szkole Podstawowej w Dydni odbyło się spotkanie przedświąteczne, podczas którego dyrektor Iwona Pocałuń podsumowała konkursy, w których z sukcesami w ostatnim czasie uczestniczyli uczniowie. Wykazują oni aktywność w różnych działaniach pozaszkolnych, m.in. popisali się specjalistyczną wiedzą z zakresu pożarnictwa, zdolnościami plastycznymi podczas konkursu strażackiego, wokalnymi w konkursie kolęd i pastorałek, sportowymi w zawodach piłki siatkowej dziewcząt.

By podnieść bezpieczeństwo uczniów na drodze, wszyscy zostali zaopatrzeni w odblaski, za co placówka została doceniona w woj. podkarpackim dyplomem. Szkoła w Dydni otrzymała również certyfikat „Przyjazna Edukacji”  za zaangażowanie na rzecz budowania świadomości w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwoju indywidualnego potencjału zgodnie z założeniami edukacji włączającej.

Laureaci konkursów zostali uhonorowani przez obecną na spotkaniu wójt gminy Dydnia Alicję Pocałuń, która przy okazji ofiarowała drużynie harcerskiej działającej przy szkole maskotkę – białego wilka i jak przyznała, nie było łatwo ją zdobyć. W lutym opiekunowie harcerzy Dorota i Marek Kupczakiewiczowie odebrali z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy stopnie harcmistrza.  Wójt pogratulowała wszystkim zwycięzcom konkursów, życzyła dalszych sukcesów i złożyła życzenia świąteczne dyrekcji, radzie pedagogicznej, pracownikom obsługi oraz uczniom i ich rodzinom.  Na koniec każdy uczeń otrzymał słodkie jajeczko.  

185