Spotkanie przedświąteczne w SP w Jabłonce


26 marca w Szkole Podstawowej w Jabłonce odbyło się spotkanie przedświąteczne połączone z uczczeniem pamięci św. Jana Pawła II – patrona szkoły, z okazji przypadającej 2 kwietnia 19. rocznicy śmierci. Na zaproszenie do udziału w tej uroczystości odpowiedziała wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń.

Rozpoczęła je msza św. pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce ks. Bogusława Zajdla. W homilii ksiądz nawiązał do wielkiego posłannictwa papieża w służbie dzieciom i młodzieży.  Jako grupa z największymi możliwościami kształtowania swojego życia i jednocześnie najbardziej zagrożona, potrzebuje mądrych wychowawców, silnych wartości i zdrowych zasad. Te właśnie czynniki pozwalają ukształtować osobowość moralną i osiągnąć dojrzałość  w oparciu o czyste sumienie i postępowanie zgodnie z nim. Jest to też najistotniejszy wkład, jaki można wnieść do życia wspólnoty, rodziny, szkoły, miejsca pracy i lokalnych społeczności. Ksiądz życzył uczniom, by w duchu nauki Jana Pawła II odnaleźli sens swojego życia w Bogu i Jego przykazaniach.

Po mszy św. w uroczystym pochodzie  społeczność szkoły przeszła do sali sportowej, gdzie uroczystości były kontynuowane. Wszystkich obecnych przywitała dyrektor szkoły Zuzanna Dmitrzak i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez Liliannę Żaczek, Justynę Cyparską, Wojciecha Zajdla i Annę Podczaszy. Zebrani wysłuchali utworów religijnych w wykonaniu instrumentalistów i wokalistów. Wspólnie wszyscy zaśpiewali ulubioną piosenkę papieża pt. „Barka”. Uczniowie przypomnieli tradycje i obrzędy związane z Wielkanocą. Na koniec wybrzmiały życzenia świąteczne. Wójt Alicja Pocałuń podziękowała za zaproszenie i przyznała, że ze wzruszeniem uczestniczyła w spotkaniu wielkanocnym. Podzieliła się z uczniami wspomnieniami i przeżyciami świąt wielkanocnych w jej domu rodzinnym. Życzyła dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom i ich rodzicom radosnego świętowania, pokoju w sercach i nadziei.

217