Babcia i dziadek to najlepszy wynalazek


20 stycznia w sali domu ludowego w Jabłonce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez społeczność szkoły podstawowej w Jabłonce. Wszystkich obecnych, w tym wójt gminy Alicję Pocałuń, przewodniczącego rady gminy Piotra Szula, radnych Roberta Kulona i Andrzeja Pajęckiego, nauczycieli, rodziców i uczniów przywitała dyrektor szkoły Zuzanna Dmitrzak i zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego, a następnie do wspólnej zabawy.

Odświętnie ubrani uczniowie młodszych klas zniecierpliwieni czekali na swoje babcie i dziadków, by zaprezentować im wierszyki, piosenki, skecze, złożyć życzenia i wspólnie zaśpiewać 100 lat. Sala wypełniona była radosnymi seniorami, którzy z dumą podziwiali poczynania na scenie swoich wnucząt. Po części artystycznej, zaprezentowanej przez młodszych uczniów, grupa muzyczna starszych uczniów zaśpiewała i zagrała kolędy pod kierunkiem Wojciecha Zajdla. Babcie i dziadkowie zostali obdarowani własnoręcznie wykonanymi upominkami przez dzieci.

Do życzeń seniorom dołączyła wójt Alicja Pocałuń, która życzyła błogosławieństwa Bożego, dobrej kondycji do wspólnej zabawy z dziećmi i wspaniałego wspólnego spędzania czasu z wnukami. Po czym rozpoczęły się gry i zabawy prowadzone przez animatorkę. Rozbawione dzieci wyciągnęły do wspólnej zabawy swoich dziadków, by w pełni wykorzystać ten czas karnawału. O wystrój sali, poczęstunek zadbali rodzice uczniów, zaś w przygotowania programu artystycznego włączyli się nauczyciele szkoły. Dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu całej społeczności szkolnej wszyscy uczestnicy świetnie się bawili podczas balu karnawałowego.

226