Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w Domu Ludowym w Krzywem

PROW

W Sołectwie Krzywe zakończono realizację zadania pn.: „Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w Domu Ludowym w Krzywem” współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Dzięki realizacji projektu w Domu Ludowym w Krzywem zamontowano instalację klimatyzacji. Sala taneczna zyskała również nowy wygląd dzięki nowym firanom, które zostały uszyte przez członków Grupy Odnowy Wsi Krzywe.

Gmina Dydnia od wielu lat korzysta ze wsparcia finansowego na realizację ważnych dla mieszkańców naszej gminy inwestycji z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

514