Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dydnia na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

droga

Gmina Dydnia otrzymała dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Końskie i Witryłów w wysokości  125 000,00 zł.  

W dniu 4 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2022.

Na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych znalazły się dwa wnioski Gminy Dydnia.

Dzięki pozyskanym środkom zostaną wyremontowane drogi: w Końskiem odcinek o długości 270 m na działce nr 68, natomiast w Witryłowie odcinek o długości 400 m na działce nr 359.

437