Podkarpacki Program Odnowy Wsi 2021-2025 w Gminie Dydnia

PROW

Gmina Dydnia po raz kolejny otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2021-2025 na rok 2022 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku i schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Krzywem”. Wysokość otrzymanego wsparcia to 12 000,00 zł. W ramach zadania wyremontowane zostaną schody wejściowe do budynku wraz z cokołem.
Przyznawana pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego przekazywana jest gminom na realizację zadań w sołectwach uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi, które przystąpiły do Programu w roku ubiegłym i obecnym.
Gmina Dydnia od wielu lat korzysta ze wsparcia finansowego na realizację ważnych dla mieszkańców naszej gminy inwestycji z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

423