„Uniwersytet Samorządności” w Gminie Dydnia

PROW

Gmina Dydnia otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w wysokości 11 625,00 zł z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców. 

Zgodnie z Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025 powstanie „Uniwersytetu Samorządności” ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowań lokalnych społeczności w zakresie samorządności, których realizacja pozwoli podnieść poziom świadomości i aktywności społecznej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego.

I etap Inicjatywy został zakończony w 2021 roku, w trybie konkursu wybrano 18 gmin, reprezentujących poszczególne powiaty, które otrzymały pomoc finansową na wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na utworzeniu obiektów szkoleniowych.

Beneficjenci, którzy wykonali I etap zobowiązani są do realizacji II etapu szkoleniowego w latach 2022-2025 w każdym roku jego trwania.

Gmina Dydnia wybrana w ubiegłym roku do realizacji I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” z otrzymanych środków wyremontowała i doposażyła salę w Urzędzie Gminy.

Natomiast w bieżącym roku w ramach realizacji II etapu projektu w sali budynku Urzędu Gminy odbędą się bezpłatne inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców w 6 blokach tematycznych: historycznym, promocyjno-gospodarczym, ekologicznym, samorządowo-obywatelskim i praktycznym. Szkolenia odbędą się w formie stacjonarnej.  Harmonogram i tematyka wszystkich zajęć dydaktycznych niebawem będzie udostępniona na stronie internetowej gminy Dydnia.

381