OSP Jabłonka i OSP Niebocko z dofinansowaniem od WFOŚiGW

wfosigw

W dniu 17 maja 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłoszona została lista wniosków, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania w ramach “Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych, część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Na liście znalazły się dwie jednostki OSP z terenu Gminy Dydnia: OSP Jabłonka oraz OSP Niebocko. Łączna wartość otrzymanego wsparcia wynosi prawie 14 000 zł.

379