Podpisanie umowy w ramach konkursu „Granty PPGR”

cyfrowa polska

Gmina Dydnia uprzejmie informuje, że umowa zawarta między Gminą, a rządowym Centrum Projektów Cyfrowa Gmina została podpisana przez każdą ze stron. Dzięki tej umowie samorząd otrzyma 317 000,00 zł z programu wsparcia rodzin z terenów popegeerowskich. Przyznany grant przeznaczony zostanie na zakup sprzętu komputerowego razem z oprogramowaniem, który trafi do dzieci z rodzin zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowały dawne PGR.

Gmina Dydnia zgodnie z zapisami zawartymi w umowie zobowiązuje się w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy do zakupu sprzętu komputerowego.
 Przekazany sprzęt staje się własnością obdarowanego zgodnie ze składanymi oświadczeniami, jednak przez okres 2 lat od chwili przyznania sprzęt będzie pod nadzorem Gminy, która ma obowiązek sprawdzać, czy przekazany sprzęt jest właściwie wykorzystywany przez obdarowanego.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego, jeśli sprzęt zostanie już zakupiony, stosowna informacja pojawi się na stronie Urzędu Gminy Dydnia.

321