Dotacje na organizację czasu wolnego na terenie gminy Dydnia dla stowarzyszeń


W marcu rozstrzygnięto otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującej ideę trzeźwego oraz zdrowego trybu życia. W ramach współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego z zakresu promocji zdrowego stylu życia bez nałogów, każdego roku ogłaszane są konkursy, których celem jest wspieranie inicjatyw środowisk lokalnych w zakresie promocji zdrowego trybu życia głównie dzieci i młodzieży. Dofinansowywaniu podlega działalność rozrywkowa, artystyczna, wydawnicza, sportowa, turystyczna i inna, która kształtuje normy obyczajowe oraz styl życia zgodnie z duchem trzeźwości.
27 marca br. w urzędzie gminy przedstawiciele organizacji, którym przyznano dotację podpisali umowy z wójt gminy Dydnia Alicją Pocałuń na realizację zadań.
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji gminy Dydnia na zadanie pn. Zaszczep się kulturą w gminie Dydnia” otrzymało 7 600 zł.
– Ludowy Klub Sportowy Victoria Niebocko „Sport to zdrowie – zajęcia oraz spotkania sportowe otrzymało 3 600 zł.
– Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce na zadanie pn. „Z młodzieżą raźniej” otrzymała 1 000 zł.
– Stowarzyszenie Obarzym 2009 na zadanie pn. „Trzeźwy umysł – bezpieczne życie” – konkurs wiedzowy oraz zawody w strzelectwie sportowym dla uczniów” otrzymało 1000 zł.
– Koło Gospodyń Wiejskich w Obarzymie na zadanie pn. „Chwalcie cieniste gaiki” otrzymało 1 000 zł.
– Stowarzyszanie Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom na zadanie pn. „Umiem pływać – fajna sprawa” otrzymało 1 500 zł.
– Stowarzyszanie Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom na zadanie pn. „od Malucha do Strażaka” otrzymało 300 zł.
Łączna wartość dotacji dla wszystkich przedsięwzięć wyniosła 15 000 zł.
Wójt podczas podpisania umów życzyła wszystkim z sukcesem zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć.

90