Obiekty użyteczności publicznej w Dydni zyskają nową funkcjonalność


W planach jest rozbudowa budynku urzędu gminy, tak by była możliwość zamontowania w nim windy dla osób niepełnosprawnych i przebudowania obecnie istniejącej pochylni. Planuje się również wykonanie wewnętrznej klatki schodowej pełnowymiarowej służącej do bezpiecznej ewakuacji. Na budynku zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.
Nadbudowa budynku polegać będzie na wykonaniu nowych ścian szczytowych oraz nowego dachu na całym budynku.
Ponadto projekt obejmuje prace polegające na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

 • utworzenie 29 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych,
 • wejścia do budynków zasygnalizowane pasem ostrzegawczym
 • zaprojektowanie wejścia z dużym wiatrołapem (320x470cm) oraz przestrzenią manewrową 150×150 cm,
 • nawierzchnia przed wejściem głównym: wypłaszczona i utwardzona, antypoślizgowa
 • zastosowanie drzwi automatycznych o szerokości 150cm
 • przebudowa pochylni – przy schodach głównych o szerokości płaszczyzny ruchu minimum 120 cm i długości co najmniej 35m
 • wejście ewakuacyjne tylne – dostosowanie schodów zewnętrznych stałych
 • oznaczenia nawierzchni na wszystkich kondygnacjach: system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych
 • ciągi komunikacyjne poziome wykonane z płytek antypoślizgowych
 • pełnowymiarowa klatka schodowa
 • winda osobowa
 • urządzenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • odpowiednie szerokości drzwi wewnętrzne
 • urządzenia alarmowe przywoławcze dla osób z niepełnosprawnościami

Nazwa zadania „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dydnia Dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

oraz

poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia  Dofinansowanie: Polski Ład, edycja 8.

Druga z inwestycji polega na budowie wiaty widowiskowej w parku w Dydni – jej celem jest stworzenie miejsca na potrzeby organizacji gminnych imprez kulturalnych.
Nad istniejącą platformą estradową, projektowany jest dach kopułowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką bitumiczną. Obiekt zostanie wykonany z dźwigarów drewnianych o tradycyjnej architekturze, dostosowany do krajobrazu otwartego i otaczającej zabudowy.

Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia – Polski Ład, edycja 8.

Rozbudowany zostanie również budynek GOPS-u w Dydni – celem projektu jest poprawienie warunków funkcjonowania pomocy społecznej, co umożliwi poszerzenie oferty świadczonych usług o pomoc psychologiczną i wypożyczanię sprzętu rehabilitacyjnego.
W ramach zadania zostaną wykonane:
– 2 stanowiska postojowe (3,6m × 5m, z oznaczeniem poziomym i pionowym o nawierzchni asfaltowej), z dojściem (szer. 1,20m o równej nawierzchni),
– pochylnia (szer. 1,20m z nawierzchnią twardą, równą i antypoślizgową, poręczami i spocznikami (nachylenie pochylni 6%)),
– montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych, z czego jedno skrzydło automatycznie rozwierane, a drugie rozwierane ręcznie z przestrzenią manewrową 150x150cm,
– oznakowanie wejścia (pasy ostrzegawcze, plan tyflograficzny),
– montaż drzwi wewn. do pomieszczeń biurowych i WC o szerokości 90cm z oznaczeniem każdych drzwi, tabliczkami informacyjnymi,
– lokalizacja w punktach węzłowych oznaczeń kierunkowych oraz oznakowanie miejsc w logicznych punktach,
– wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych z instalacją przyzywową,
– przebudowa ciągów komunikacyjnych (korytarze z antypoślizgową nawierzchnią w kontrastowych kolorach),
– organizacja punktu obsługi klienta dla osób z niepełnosprawnościami przy głównym ciągu komunikacyjnym wyposażonym w pętlę indukcyjną.

Jest to zadanie realizowane Jest to zadanie realizowane z projektu pn. “Przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej w Gminie Dydnia”. Dofinansowanie Polski Ład, edycja 8.

oraz

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Nazwa zadania „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dydnia, Dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

299