Dyskusje nt. rozwoju przedsiębiorczości z samorządowcami i otoczeniem biznesu


7 grudnia w Rzeszowie odbyła się gala inaugurująca działalność Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie. Na zaproszenie, do udziału w tym wydarzeniu, odpowiedziała również wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń. RIG zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą i samorządowców. Został powołany, by wspierać inicjatywy gospodarcze, podnosić innowacyjność i konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwsze spotkanie stało się platformą wymiany doświadczeń i informacji handlowo-promocyjnych.

Wójt gminy od początku kadencji podejmuje działania służące pobudzeniu przedsiębiorczości. Udział w spotkaniu RIG-u jest kolejnym przykładem na nawiązywanie relacji z biznesem, podejmowanie próby zainteresowania potencjalnych inwestorów ziemią dydyńską. Na terenie gminy funkcjonuje wielu przedsiębiorstw, dla których zrzeszenie w Izbie może przynieść korzyści w postaci wsparcia szkoleniowego, doradztwa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, nawiązaniu współpracy z innymi kontrahentami. Istotny jest fakt, że Izba działa lokalnie i zrzesza przedsiębiorców z terenu Podkarpacia. Tworzenie oddziałów terenowych otwiera nowe możliwości przed obecnymi i przyszłymi podmiotami gospodarczymi. RIG powstał też z myślą o młodych, dla których poprzez współpracę otoczenia biznesu i nauki, będą tworzone inicjatywy stypendialne, a oferta kształcenia na wszystkich poziomach dostosowania do potrzeb rynku. M.in. te tematy poruszane były podczas debaty pt. „Przedsiębiorczość w obliczu współpracy biznesowej”.

619