Informacja dla mieszkańców Niewistki i Obarzyma

informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zamknięciem dróg powiatowych w miejscowościach Niewistka i Obarzym, w dniu 31.08.2022 r. w ww. miejscowościach nie będą odbierane odpady komunalne.

365