INFORMACJA REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH URZĘDU GMINY DYDNIA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKOWYCH NA ROK 2023

informacja

PODATEK ROLNY

– ustalony na podstawie ceny żyta – 74,05 zł. za 1 dt.,  (M.P. z 2022 r., poz. 995).:

  • dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 185,125 zł za 1 ha przeliczeniowy
  •  dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 370,25 zł za 1 ha fizyczny

PODATEK LEŚNY

– ustalony na podstawie ceny drewna -323,18 zł za 1 m3, (M.P. z 2022r., poz. 996) wynosi 71,0996 zł za 1 ha

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

– stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone przez Radę Gminy Dydnia Uchwałą Nr LXIV/460/2022 z dnia 22 listopada 2022r, ogłoszone w Dz.U.W. Podkarpackiego z 2022r., poz. 4579 link:

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/4579/akt.pdf

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

stawki podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Gminy Dydnia Uchwałą Nr LXIV/461/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. ogłoszone w Dz.U.W. Podkarpackiego z  2022 r. poz. 4580, link:

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2022/4580/akt.pdf

149