„Kalina” w strojach Księstwa Warszawskiego


Zespół “Kalina” realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu MKiDN „Taniec 2023” w wysokości 20 tys. zł oraz budżetu gminy Dydnia 5 tys. zł. Otrzymana dotacja pozwoliła na uszycie i zakupienie strojów z okresu Księstwa Warszawskiego dla członków zespołu. Grupa taneczna “Kalina” działająca przy Zespole Szkół w Niebocku pod okiem instruktora, choreografa dr Tomasza Rożka opracowała spektakl “Taniec narodowy polonez”.

W czasie, gdy stroje były szyte, w szkole w Niebocku odbywała się nauka kroków podstawowych poloneza, figur i ich synchronizacja. Od XIX wieku polonez jest uznawany za symbol polskiej kultury narodowej. To taniec korowodowy, który polega na dostojnym chodzeniu w parach po liniach krętych i prostych, wyznaczanych przez prowadzącego. Jego kroki są posuwiste, płynne, utrzymane w tempie umiarkowanym lub wolnym, urozmaicone licznymi figurami, które tancerze wykonują zespołowo, tworząc układ. Należą do nich: ustawienie czwórkami, taniec w kole, wąż, spirala, mijanka, tunel oraz korowód. Podczas nich pary taneczne rozdzielają się, łączą, chodzą wężykiem, mijają się w rzędach. Sylwetki tancerzy powinny być wyprostowane, a głowy dumnie wzniesione, aby podkreślały podniosły, uroczysty styl tańca. Wymaga on godzin przygotowań i prób, by zyskać wspaniały efekt.

Taki dostojny taniec obejrzeć społeczność szkoły podstawowej w Niebocku podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. “Kalina” swoimi występami popularyzuje i promuje taniec tradycyjny, wspiera wychowanie patriotyczne. Już wkrótce podczas kolejnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, zespół “Kalina” będzie miała jeszcze możliwość zaprezentować się w polonezie przed szerszą publicznością w strojach Księstwa Warszawskiego podczas różnego rodzaju wydarzeń o charakterze kulturalnym.  

89