Łowisko w Jabłonicy Ruskiej – cennik i aktualizacja numeru konta

łowisko

Cennik płatności za korzystanie z łowiska:

  1. Opłaty podstawowe:
  • 1 dzień – 20 złotych
  • 1 tydzień – 50 złotych
  • 2 miesiące – 100 złotych
  • 8 miesięcy (od 1 kwietnia do 30 listopada) – 200 złotych

2. Opłaty dla uczniów i studentów:

  • 1 dzień – 10 złotych
  • 1 tydzień – 35 złotych
  • 2 miesiące – 70 złotych
  • 8 miesięcy (od 1 kwietnia do 30 listopada) – 150 złotych

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy – Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Nozdrzec Punkt Obsługi Kasowej w Dydni 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001, w tytule wpłaty podając termin za który dokonywana jest płatność. Dowód wpłaty wraz z kartą wędkarską posłużą za zezwolenie na korzystanie z łowiska. Osoby towarzyszące nie biorące czynnego udziału w wędkowaniu mogą przebywać na terenie łowiska nieodpłatnie.

Korzystać z łowiska mogą wszyscy wędkarze, posiadający aktualną kartę wędkarską. Łowisko funkcjonuje na zasadach no kill – nie zabijaj oraz catch and release – złów i wypuść. Łowisko jest czynne codziennie od godziny 6:00 do zachodu słońca.

1993