Mieszkańcy Niebocka szczycą się halą widowiskowo-sportową


15 stycznia 2023 r. z udziałem społeczności Niebocka, gminy Dydnia i zaproszonych gości odbyło się oficjalne otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole szkół w Niebocku.

W uroczystości uczestniczyli: wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, senator RP Alicja Zając, poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd oraz przedstawiciele instytucji powiatowych, gminnych i lokalnych. W bogatym programie artystycznym dzieci i młodzież najpiękniej, jak umiały wyraziły wdzięczność za profesjonalną halę, z której już mogą korzystać. Powstała ona dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 milionów zł. Łączny koszt całego przedsięwzięcia wyniósł niemal 3 200 000 zł.

Uczestników uroczystości krótkim koncertem kolęd przywitała Gminna Orkiestra Dęta wsparta siłami Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti pod batutą Grzegorza Maliwieckiego.

Dyrektor szkoły Beata Dżoń przybliżyła zebranym historię powstania szkoły, która sięga lat 70. XX wieku. Powstała ona dzięki zaangażowaniu i prac społecznych mieszkańców Niebocka. Oddanie do użytku nowoczesnej hali sportowej zwieńczyło swoistą sztafetę pokoleń i kadencji, zabiegów, starań oraz wysiłków, by młode pokolenie mogło korzystać z obiektu na miarę XXI wieku podkreślała wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, dziękując tym samym wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

Ks. Andrzej Szkoła – proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Niebocku odmówił modlitwę i poświęcił krzyż, który znajdzie się na ścianie hali, inwestycję oraz osoby korzystające z niej.  

Społeczność Niebocka może poszczycić się profesjonalnym kompleksem sportowo-rekreacyjnym wraz z salą gimnastyczną wyposażoną w trybuny na parterze oraz balkon na piętrze o łącznej powierzchni ponad 1200 m2. Dopełnieniem infrastruktury jest boisko wielofunkcyjne oraz sukcesywnie prowadzona rewitalizacja parku podworskiego.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreślała, że jesteśmy świadkami z sukcesem zakończonej inwestycji, która powstała dzięki połączeniu różnych źródeł finansowania z budżetu państwa, w ramach środków Funduszy Inwestycji Lokalnych, z Funduszy Europejskich, jak chociażby programu Dostępna Szkoła, ale również środków samorządu gminy.  To bardzo duża determinacja, zarówno pani wójt, jak również ciężka praca urzędników i dobre decyzje rady gminy, za które serdecznie chciałam podziękować.

Ta hala, mam nadzieję, że nie będzie miejscem, gdzie tylko będą odbywały się ćwiczenia, ale będzie to centrum wydarzeń kulturalnych, które skupi społeczność gminy Dydnia, by wspólnie realizować cenne inicjatywy. Z tego miejsca chciałam szczególnie podziękować za realizację programu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dziękuję również za wdrożone działania proekologiczne. Wyrażają one dbałość o środowisko naturalne i umożliwiają zaoszczędzić środki finansowe.          

Obserwując panią wójt, jej zacięcie, zaangażowanie, jej ciężką pracę, pragnę z tego miejsca pogratulować dobrych decyzji i sukcesów. My, kobiety z Podkarpacia jesteśmy silne i wiemy, co znaczy ciężko pracować. Dzięki trafnym decyzjom pani wójt, zaangażowaniu społeczności, dobrej współpracy również z posłami z tego regionu, będą tu realizowane ważne inwestycje dla mieszkańców gminy i regionu. Tu są nasze korzenie, tu chcemy mieszkać i się rozwijać. Ilekroć udaje mi się przejechać przez Państwa gminę, widzę, jak ona się zmienia. Są tu realizowane nowe inwestycje drogowe, powstają nowe chodniki, infrastruktura, która jest potrzebna społeczności. Myślę, że to dopiero początek sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno tych z budżetu państwa, jak również funduszy europejskich.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Adam Śnieżek pogratulował pięknej hali, którą udało się wybudować w tak szybkim tempie – Uczniom, którzy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i osiągać sukcesy sportowe, życzę wielu emocji i sukcesów. Ta hala będzie wspaniałym miejscem rozwoju sportu na terenie gminy Dydnia. Na dobry początek przekazał kilka piłek dyrekcji szkoły.

Wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr pogratulował pani wójt sprawnego kierownictwa lokalnym samorządem, radnym wspierania działań prorozwojowych i lokalnym władzom skuteczności w staraniach o inwestycje prorozwojowe – są marzenia, które warto spełniać i je realizować. Jedno z nich dziś możemy oddać do użytku. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i inne programy służą właśnie temu, by wyrównać dysproporcje między dużymi ośrodkami wojewódzkimi a mniejszymi, wiejskimi. Oddana do użytku hala i podobne inwestycje służą przede wszystkim mieszańcom, są by młodzi ludzie mogli rozwijać swoje umiejętności, kompetencje i osiągać sukcesy.   

Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski życzył młodzieży udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas ferii – Sukcesy, które niebawem przyjdą uczniów to tylko kwestia czasu w tak wspaniałej hali sportowej. Podsumował swoją wypowiedź wicekurator, wręczając na ręce dyrektor szkoły również szachy. Zachęcił, jednocześnie, by organizować w tej hali turnieje szachowe.  

Przed gośćmi wystąpili najmłodsi uczniowie szkoły w pokazach akrobatycznych i piosenkach, zaś zwieńczeniem programu artystycznego był Taniec Żywiecki zespołu Kalina, który zakończył część oficjalną uroczystości.

Ta uroczystość na długo zostanie w pamięci mieszkańców Niebocka. Zaangażowana w jej organizację była cała społeczność, począwszy od uczniów, pracowników szkoły, po stowarzyszenia i organizacje wiejskie. Wójt gminy podziękowała wszystkim za wkład pracy w przygotowanie. Pozostaje w ślad za przybyłymi gośćmi życzyć wielu motywacji do wysiłku i sukcesów nie tylko sportowych. Niech  sala sportowa służy jak najlepiej wszystkim mieszkańcom gminy.

448