Od 3 stycznia 2023 r. ruszyła nowa wersja Programu „Czyste Powietrze”

czyste powietrze

Zmiany obejmują m.in.:

– podwyższenia progów dochodowych,

– urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji,

– możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu,

– wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia,

– zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym,

– wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji,

– wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Proszę o zapoznanie się z nowym Programem „Czyste Powietrze” – Portal Beneficjenta – Wymagana dokumentacja.

851