Modernizacja infrastruktury kultury na terenie Gminy Dydnia


Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury kultury na terenie Gminy Dydnia

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Dofinansowanie: 150 000,00 zł

Wartość zadania: 329 331,81 zł

Data podpisania umowy: 19.06.2023 r.

Gmina Dydnia w br. pozyskała dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania obejmującego:

1) modernizację i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej w Wiejskim Domu Kultury w Wydrnej;

2) modernizację i doposażenie sali widowiskowo-tanecznej w Domu Strażaka w Niebocku;                   

3) modernizację sali widowiskowo-tanecznej w Domu Ludowym w Jabłonce.

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury kultury w poszczególnych miejscowościach, ich rozwój, stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, jak również zwiększenie dostępu i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Dydnia.

194