Most na Sanie z rekordowym dofinansowaniem


26 czerwca br. w Jabłonicy Ruskiej w pobliżu lokalizacji projektowanej przeprawy mostowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń, sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury Rafała Webera, posłów na sejm RP Adama Śnieżka i Piotra Uruskiego, starostów brzozowskich: Zdzisława Szmyda i Jacka Adamskiego oraz członka zarządu powiatu Wiesława Marchla.

Podczas konferencji wiceminister Rafał Weber podpisał decyzję o dofinansowaniu budowy przeprawy mostowej w ramach programu Mosty dla Regionów. Jest to zadanie w 80% finansowane ze środków rządowych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 50,8 mln, zaś całkowity koszt 63,6 mln zł.

Głównym inwestorem jest starosta brzozowski, który wybrał już projekt obiektu, a wkrótce ogłosi przetarg na wykonanie mostu. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy G o długości ok 350 m, tj. od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w Niewistce do projektowanego skrzyżowania z drogą powiatową w Jabłonicy Ruskiej zgodnie z wytycznymi Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Szerokość dwupasmowej jezdni wyniesie 8 m, po prawej stronie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 m.

Wszystkich obecnych przywitała wójt gminy Alicja Pocałuń, która podziękowała obecnym ministrowi, parlamentarzystom i staroście za zaangażowanie i realizację tak wyczekiwanej i ważnej dla rozwoju gminy oraz regionu inwestycji.

Minister podczas konferencji wspomniał – Trasa dotrzymanego słowa przez rząd PiS prowadzi nas dziś do Dydni. Z tego miejsca pragnę przekazać, że decyzją ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, projekt budowy mostu w Jabłonicy znalazł się na liście zadań zleconych do realizacji i otrzymał dofinansowanie. Most ten połączy dwa brzegi rzeki San i gminę Dydnia. Zakres prac ma ogromny rozmach i skalę. Jest to zasługa zaangażowania samorządów, które otrzymały rekordowe środki na realizację tego zadania. Mosty łączą, zbliżają do siebie, ułatwiają transport i komunikację. Na budowie mostów zyskują społeczeństwa, małe miejscowości również od strony gospodarczej. Wierzę, że most ten poprawi komunikację społeczną, ale również przyczyni się do rozwoju gospodarczego i turystycznego. Obszary te są bardzo atrakcyjne dla turystów. Tu przyjeżdżają mieszkańcy dużych miast, którzy szukają wytchnienia i odpoczynku. Gratuluję staroście Zdzisławowi Szmydowi – dobrego, skutecznego projektu. Jestem pod wrażeniem działalności i współpracy naszych samorządów, gratuluję sprawności inwestycyjnej. Projekt, jak ten, do którego przystępujemy, są wymagające na wielu płaszczyznach, ochrony środowiska, mierzenia się z warunkami geologicznymi i wymogami technicznymi. Dziękuję za zaangażowanie wójt gminy Alicji Pocałuń i gratuluję mieszkańcom gminy i powiatu, gdyż oni zyskają na tej przeprawie najwięcej.

Starosta brzozowski Zdzisław Szmyd wspomniał na początki planowanej inwestycji. – Prace nad samą dokumentacją trwały ok 2 lata. Dziękuję za wsparcie ministrowi, marszałkowi województwa podkarpackiego Władysławowi Ortylowi i wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart.  Powstanie mostu na Sanie ułatwi funkcjonowanie służb ratowniczych i skróci czas podejmowania interwencji, zmniejszy dystans, jaki mieszkańcy gminy pokonują, by dostać się do szkół, zakładów pracy i ośrodków leczniczych. Dziękuję pani wójt za determinację w dążeniu do celu i w efekcie budowę mostu. Alicja Pocałuń jest osobą kompetentną, świetnie radzącą sobie z trudnymi sprawami, a budowa mostu w Jabłonicy do takich właśnie należy. Obecnie w budżecie powiatu mamy zarezerwowane środki w kwocie 2 mln zł na ten cel, by jak najszybciej rozpocząć prace budowlane. Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na budowę tego obiektu..

Na koniec wiceminister przekazał staroście podpisaną decyzję dofinansowaniu budowy przeprawy mostowej.

835