Nekrolog

kondolencje

Panu Jackowi Demczakowi

pracownikowi Urzędu Gminy w Dydni

najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Mamy

śp. Danuty Demczak

składają

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Pracownicy Urzędu Gminy w Dydni

Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dydnia

268