Zakończenie roku szkolnego w ZS w Niebocku


Po 10 miesiącach nauki przyszedł wreszcie czas na odpoczynek. Wakacje, tak bardzo wyczekiwane przez dzieci, to przerwa w nauce niezbędna dla ich harmonijnego rozwoju i okres równie ważny,  jak czas zajęć w szkole, stanowiący istotną część życia uczniów.

Wakacje to przede wszystkim dni odpoczynku i rekreacji, kiedy nie trzeba ciągle spoglądać na zegarek, ani wciąż się spieszyć, można codzienne czynności wykonywać wolniej i z większą uważnością, cieszyć się otaczającą przyrodą, odłączyć się od urządzeń elektronicznych i wreszcie spędzać więcej czasu z rodziną i najbliższymi.

Ale zanim ten cudowny czas się rozpocznie, należy podsumować to wszystko, co już za nami. W szkolnym ceremoniale ostatnią pozycję imprez szkolnych zajmuje uroczystość zakończenia roku szkolnego. My rozpoczęliśmy go mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza tut. parafii ks. Andrzeja Szkołę, ks. wikariusza Szczepana Wiśniewskiego i uświetnioną śpiewem grupy uczennic naszej szkoły pod okiem i przy akompaniamencie Jadwigi Rajtar–Żaczek.

Następną częścią tej uroczystości było spotkanie w sali gimnastycznej szkoły. Rozpoczęło się ono wprowadzeniem przez przewodniczącą szkoły Anitę Myćkę pocztu sztandarowego i uroczystym przekazaniem sztandaru młodszym kolegom, którzy w obecności całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości złożyli przysięgę godnego reprezentowania powierzonego im sztandaru Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły.

Z kolei głos zabrała dyrektor Beata Dżoń, która bardzo serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość gości. A zaszczycili nas swoją obecnością wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Jolanta Bieda oraz sołtys wsi Niebocko Maciej Dżoń. Zaproszony radny gminy Tomasz Żaczek towarzyszył nam natomiast podczas mszy świętej.

Następnie rozpoczęło się wręczanie zasłużonych świadectw, wyróżnień, dyplomów, nagród, listów gratulacyjnych i podziękowań, po którym przyszedł czas występów artystycznych zaprezentowanych przez uczniów klasy „0” kończących etap przedszkolny oraz przez absolwentów żegnających się już ze szkołą podstawową . Miłym akcentem było pożegnanie ósmoklasistów przez młodszych kolegów z klasy siódmej, którzy życząc samych sukcesów na nowym etapie edukacyjnej podróży, wręczyli im symboliczną różę.

Tradycją naszej szkoły jest wpisanie na wieczną pamiątkę najzdolniejszych absolwentów do Złotej Księgi.  W tym roku szkolnym na takie wyróżnienie zasłużyły uczennice – Julia Pomykała z kl. 8 a oraz Julia Dżugan z klasy 8 b. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.

Przyszedł czas na zabranie głosu przez naszych gości. Wójt Alicja Pocałuń, zwracając się do wszystkich obecnych w sali, pogratulowała uczniom ukończenia kolejnych etapów szkolnych, a także promocji do następnych klas. Wyraziła uznanie dla rodziców, którzy, troszcząc się o swoje pociechy, wspierają ich mocno w dążeniu do celu i pomagają rozwijać dziecięce pasje. Wójt podkreśliła również wartość wkładu pracy nauczycieli w kształtowanie młodego pokolenia i pogratulowała im osiągniętych sukcesów.

Wyjątkowym momentem podczas tegorocznej uroczystości zakończenia roku szkolnego było pożegnanie nauczycieli i pracownika obsługi szkoły, którzy podjęli decyzję o przejściu na zasłużoną emeryturę — Renaty Sieńczak — długoletniej dyrektor szkoły podstawowej, Ewy Hołówki, Alicji Adamskiej oraz Wojciecha Adamskiego.  Dyrektor szkoły podziękowała paniom za wieloletnią pracę, tworzenie miłej atmosfery, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi, za serdeczność, przyjaźń, otwartość i wsparcie w codziennej pracy.

Z kolei w stronę pana Wojciecha popłynęły wyrazy uznania i wdzięczności za sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych, za troskę o ład i porządek w szkole i w jej otoczeniu, za dbałość o należyty stan mienia szkoły, za uprzejmość i życzliwość w stosunku do przełożonych, nauczycieli i rodziców, za wszystko, co pozwoliło kształtować dobry wizerunek naszej szkoły.

Dyrektor szkoły dodała na koniec, że wdzięczność mogą wyrazić tylko proste, ale płynące z serca słowa: „Dziękujemy Wam” i życzyła przyszłym emerytom delektowania się czasem wolnym, realizowania swoich marzeń i pasji, aktywnego odpoczynku i niezapominania o szkolnej rodzinie.

Tekst, źródło: Zespół Szkół w Niebocku – Zakończenie roku szkolnego 2022/23 (zsniebocko.pl)

113